Korzystając z naszego sklepu akceptujesz politykę cookies (Więcej informacji TUTAJ) X

Regulamin

REGULAMIN Sklepu internetowego Arcoff Tomasz Rakowski Sp.K.

 

§1 DEFINICJE

1.Kupującym

jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

która dokonuje zakupów na stronie Arcoff Tomasz Rakowski Sp.K.

2.Regulamin

niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest zbiorem zasad sporządzonych zgodnie z Ustawą o Prawach

Konsumenckich z dn. 30 maja 2014, wraz z późniejszymi zmianami.

3.Przedmiot transakcji

- Towary wymienione i opisane na stronie internetowej .

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była

aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne,

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o

zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4.Towar

rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5.Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks

cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość.

6.Sklep internetowy dostępny pod adresem

http://www.arcoff.pl/za pośrednictwem którego Klient może kupić produkt.

7.Strony

Usługodawca i Klient.

8.Zamówienie

oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość

za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Sklep prowadzony jest przez: ARCOFF Tomasz Rakowski Sp.K. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 43-440 Goleszów. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

KRS 0000348748, NIP 5482611100 , Regon 241495696

2.

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem

telefonu33 852 87 57 lub pod adresem e-mail: biuro@arcoff.pl

3.Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była

aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne,

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o

zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4.Sklep internetowy działający pod adresem: Arcoff Tomasz Rakowski Sp.K. umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci internetowej.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie

są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ciągu dnia. Poprzez zmiany rozumie się aktualizowanie cen oraz ilości towarów, wycofywanie a także dodawanie towarów, wprowadzanie oraz odwoływanie akcji promocyjnych.

6.Transakcja zawierana on-line to normalna umowa sprzedaży. Zgodnie z art. 535 K.c.: „Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

7.Strony mając na uwadze, że zamiarem Sprzedawcy jest sprzedaż towaru i jego

wydanie Kupującemu za zapłatą ceny określonej w umowie, a zamiarem Kupującego jest zapłata umówionej ceny i odebranie towaru, oraz że zawarcie umowy następuje na warunkach sprzedaży na odległość w rozumieniu art. 6. ust. 1 Ustawy z 2 marca

2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z

późn. zm.), zawierają niniejszą Umowę na poniższych warunkach.

 

§4 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową

http://www.arcoff.pl/

Kupujący przed złożeniem zamówienia proszony jest o dokładne zapoznanie się z opisem i informacjami o towarze.

3.Aby zamówić dowolny produkt w sklepie internetowym Kupujący musi wypełnić formularz zawierający jego dane osobowe lub dokonać rejestracji, jest to niezbędne w procesie realizacji zamówień.

4.Zakupy w systemie zamówień internetowych Sklepu mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie

zamówienia na stronie: http://www.arcoff.pl/

5.Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie

Polski.

6.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Produkty wysyłane są przez 5 dni roboczych odponiedziałku do piątku. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w

święta. Zamówienia traktowane są jako „dzisiejsze” jeśli zostały złożone do godz. 13:00 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 13:00 w procesie realizacji traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.

7.Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w systemie zamówień internetowych Sklepu.

8.W przypadku pytań związanych z realizacja zamówienia złożonego w systemie zamówień internetowych Sklepu należy kontaktować się z Administratorem sklepu internetowego.

9.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje

decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu

oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10.O wystąpieniu trudności z realizacja złożonego zamówienia w części lub całości Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez

Administratora sklepu internetowego.

11.W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym (błędny numer telefonu, e-mail lub ich brak), zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.

§5 CENY PRODUKTÓW

1.Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów wraz z cenami nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.Wszystkie ceny produktów wyrażone są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki ustalonych w §5.

4.Na zakupiony produkt Sklep wystawia dokument sprzedaży – dowód zakupu, którym jest paragon lub faktura VAT.

§4 PŁATNOŚĆ

1.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

*przelewem przed dostawą towaru (przedpłata) na rachunek bankowy Sklepu,

*płatność za pobraniem w chwili dostarczenia towaru do Kupującego przez firmę kurierską,

*płatność gotówką przy odbiorze własnym.

2.Wszelkie płatności powinny być uregulowane przez Kupującego zgodnie z wybraną formą. Zmiana formy płatności możliwa jest przed wysyłką towaru i powinna być uzgodniona ze Sklepem.

3.W przypadku formy płatności przelewem wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Sklepu :

ING BŚ 02 1050 1403 1000 0023 4786 3751

ARCOFF Tomasz Rakowski Sp.K. 43-440 Goleszów ul. Przemysłowa 10

 

§5 TERMINY i KOSZT DOSTAW

1.Terminy dostawy zamówionych towarów wynoszą odpowiednio:

*24 godziny – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Sklepu

i złożeniu zamówienia do godz. 14.00 / wysyłka za pobraniem.

*2 dni robocze – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym

Sklepu i złożeniu zamówienia po godz. 14.00

*2-3 dni robocze – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym

Sklepu , przy formie płatności przedpłata. Firma kurierska dostarcza towar do 48h(zwykle dostarczony jest następnego dnia roboczego)

2.Zakupione towary dostarczane są pod adres podany podczas rejestracji za

pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

4.Sklep ponosi koszt dostawy zamówionych towarów o łącznej wadze do 30 kg przy zamówieniu o wartości powyżej 600,00 zł Brutto

5.Przy kwocie zamówienia mniejszej od podanej w pkt.4 koszt dostawy ponosi

Kupujący. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia i stanowi odrębną

pozycje na dowodzie sprzedaży.

6.Wszelkie wysyłki zamówionego w Sklepie towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Koszt dostawy przesyłki o standardowych wymiarach i wadze do 30 kg wynosi 16,00 PLN brutto . Powyżej 30 kg

koszty transportu ustalane są indywidualnie.

7.Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, w sklepie Przy ulicy Przemysłowej 10 43-440 Goleszów

 

§6 GWARANCJA

1. Wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym ARCOFF.pl są objęte 12 miesięczną gwarancją. Zakupione towary są nowe nie używane, sprawne technicznie, bez wad.

W przypadku awarii zakupionego przedmiotu lub nieprawidłowego działania do 7 dni od daty zakupu, nasza firma zobowiązana jest do odbioru uszkodzonego towaru i wysyłki sprawnego produktu.

W przypadku niesprawności towaru w okresie 12 miesięcy korzystając z reklamacji kupujący powinien na swój koszt dostarczyć reklamowany towar z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym^^^^____do siedziby firmy Arcoff Tomasz Rakowski Sp.K. ul. Przemysłowa 3 43-440 Goleszów. Gwarant ponosi koszty dostarczenia naprawionego bądź wymienionego produktu.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji od kupującego.

 

Reklamację można składać wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, lub meilowym.

 

tel. 33 852 87 57

e-mail: biuro@arcoff.pl

 

 

 

§6 Odbiór Towaru.

1.W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transportu lub niezgodności ilościowej dostarczanych towarów, należy spisać protokół reklamacyjny wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej. co ułatwia proces rozpatrywania reklamacji,

2.Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub występuje niezgodność ilościowa, Kupujący w celu dochodzenia

uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową powinien zgłosić

niezgodność wysyłki z umową do Sklepu na adres e-mail: biuro@arcoff.pl lub

telefonicznie 33 852 87 57

 

§8 ZWROTY PRODUKTÓW

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2.Towar zakupiony przez Kupującego powinien ulegać zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 7dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres: ARCOFF Tomasz Rakowski Sp.K.. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi Kupujący.

4.Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz oryginały

pozostałych dokumentów, jeżeli dotyczy (tj. instrukcja, gwarancja i inne). Sklep na tej podstawie wystawi Kupującemu dokument korygujący.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeśli:

* towar jest uszkodzony lub niekompletny.

e Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru przelewem na rachunek Kupującego w terminie 5 dni roboczych.

Sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów towarów odsyłanych za pobraniem.

§9 OCHRONA DANYCH

1.Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez ARCOFF Sp.K.

(zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U.

Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu

realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia

sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane innym

podmiotom dla celów marketingowych.

2.Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawa o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

3.Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, jego dane są przetwarzane również w celu

informowania o nowych produktach, usługach oraz o oferowanych promocjach.

4.Każdy Kupujący ma możliwość wglądu w swoje dane w celu ich weryfikacji,

modyfikacji lub wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania sklepu internetowego.

2.Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptacje przez Kupującego niniejszego

Regulaminu.

3.Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w

języku polskim.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za losową siłę wyższą, która uniemożliwia

realizację umowy.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.Wszystkie kwestie sporne załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.

7.Sadem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sad właściwy dla siedziby pozwanego lub sad właściwy dla miejsca wykonania

umowy.